Vihreän puolueen politiikan perusteet

    Politiikan perusteet opetetaan yleensä jo peruskoulussa, mutta kuka oikeasti muistaa mitään niiltä vajavaisilta yhteiskuntaopin tunneilta? Silti jokaisen olisi hyvä tuntea politiikan perusteet läpikotaisesti, jotta demokratia säilyttäisi merkityksensä. Varsinkin nykyään yhteiskunnassa vallitsee käsitys, että politiikassa on kyse siitä kuka huutaa koviten. Ja vaikka onkin totta, että hyvä poliitikko saa asiansa kuulluksi, itse politiikassa tästä ei kuitenkaan ole kyse. Politiikka tarkoittaa valintojen vaikutusta yhteiskuntaan ja yksilöön. Se on siis hyvin laaja käsite, jota voi soveltaa tilanteen mukaan lähes kaikissa tapauksissa, joihin liittyy ihmisen tekemiä valintoja. Eli jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen politiikkansa, jonka mukaan toimia, tiedosti yksilö sitä tai ei. Yhteiskunnallinen politiikka taas tapahtuu vallankäyttäjien tekemissä valinnoissa. Se tarkoittaa sitä, että demokraattisen yhteiskunnan jokaisen jäsenen velvollisuus on valita päättäjiä, joiden politiikka vastaa parhaiten yhteiskunnan intressejä. Meillä nämä päättäjät ovat poliitikkoja ja puolueita.

politic

Vihreän puolueen politiikka

green

Suomen suurimmat puolueet

Vihreät ovat yksi Suomen suurimmista puolueista, mikä tarkoittaa, että suuri osa suomalaisista on samaa mieltä vihreiden kanssa monista asioista. Vihreiden politiikan perusteet, joita kaikki heidän poliitikkonsa edustavat, nostavat ympäristön ja tasa-arvon tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Vihreät myös uskovat avoimeen päätöksentekoon, eli ei suljettujen ovien takana tehtyihin, omaa etua tavoitteleviin päätöksiin, vaan yhteiseen hyvään pyrkivään politiikkaan. Näin ollen vihreiden kannattajien on osattava politiikan perusteet mahdollisimman hyvin, sillä jotta demokraattinen järjestelmä toimisi, on jokaisen oltava perillä valintojen seurauksista. Kansa, joka sokeasti seuraa johtajaansa, on tuomittu korruptioon ja köyhyyteen. Tämän estääkseen on jokaisen harrastettava riittävästi kriittistä medianlukutaitoa ja politiikkaa. Meidän on opittava vastustamaan poliitikkojen valheita ja alettava kiinnittämään enemmän huomiota puoluepolitiikkaan. Sillä jokainen poliitikko, sanoivat he sitten mitä tahansa, joutuu noudattamaan oman puolueensa suuntauksia.

Vihreän politiikan perusteet

Vihreän politiikan perusteet, toisin sanoen ympäristön kuormituksen vähentäminen ja tasa-arvon lisääminen, näkyvät hyvin vahvana puolueen toiminnassa. Ja kun kyse on ekologisuudesta tai ihmisarvoista, Vihreillä on selvät puolueen sisäiset linjaukset. Tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, että kun esille nousee esimerkiksi taloudellisia ongelmia, ei vihreillä ole valmiiksi kirjoitettua protokollaa käsittelemään asiaa, ja silloin erot puolueen sisäisten poliitikoiden mielipiteissä nousevat esille. Jokaisessa puolueessa tapahtuu tämänlaisia pieniä, välillä suurempiakin ristiriitaisuuksia. Puolueen sisäiset ristiriidat luontaisesti lisääntyvät puolueen koon kasvaessa ja keskustelun vähentyessä. Poliitikoilta vaaditaankin erinomaista keskustelukykyä, mitä harmittavasti nykyajan äänestäjät eivät osaa tarpeeksi arvostaa. Osa syynä on tietysti sosiaalinen media ja kulttuuri, jossa kaikkein näkyvin ihminen on myös suosituin. Mutta lopulta ei kukaan voi syyttää omia valintojaan jonkin niinkin epämääräisen kuin sosiaalisen median harteille. Politiikka on kuitenkin vastuun ottamista omista valinnoistaan.

Vähän politiikassa käytettävästä sanastosta

Maallikon voi joskus olla vaikea ymmärtää poliitikkojen puhetta. Usein yhteiskuntaa käsittelevissä keskusteluissa törmää sanastoon, jota muualla ei kuule ollenkaan. Siksi useimmille tuntuu turvallisemmalta äänestää sellaista poliitikkoa, jonka puheista ymmärtää edes jotain, vaikkei olisikaan samaa mieltä noiden puheiden kanssa. Tällainen toiminta on erittäin edesvastuutonta ja juuri siksi meille kaikille onkin elintärkeää osata politiikan perusteet sekä hieman poliitikkojen käyttämää sanastoa, edes sen verran, että tietää mitä politiikka on. Jokaisen olisi myös hyvä tietää mitä tarkoittavat demokratia, rasismi, sovinismi, feminismi, ilmastonmuutos, ihmisoikeus, Euroopan Unioni ja Yhdistyneet Kansakunnat – ainakin siksi, että poliittinen keskustelu sujuisi luontevammin ja väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Myös uutisten seuraaminen on tärkeä osa politiikan perusteita.

Politiikan perusteet voi jokainen oppia hyvinkin lyhyessä ajassa. Itseasiassa, jos olet lukenut tänne asti, sinun pitäisi jo pystyä käsittämään, mistä politiikassa oikeastaan on kysymys. Siinä on kyse meidän kaikkien elämästä ja kuolemasta. Siinä on kyse siitä, miten me haluamme elää tämän elämän. Se kuulostaa vaikealta ja monimutkaiselta, ja välillä se onkin sitä, mutta pohjimmiltaan politiikka on varsin yksinkertaista. Politiikassa yksilö kohtaa yhteisön ja valinnan vapaus vastuun. Politiikka on jokaisen asia, ja jokainen myös osallistuu sen tekemiseen, halusi tai ei. Politiikan parempi ymmärtäminen johtaa automaattisesti parempiin valintoihin ja parempaan tulevaisuuteen. Onkin kummallista, miten vähän peruskoulussa opetetaan politiikkaa eli valintojen tekemistä. Sen sijaan painotetaan itsetuntemusta. Se ei tarkoita sitä, etteikö itsensä tunteminen olisi hyvä, mutta jollei ymmärrä valintojensa seurauksia, on tuomittu elämään ilman tulevaisuutta.